Nájdete nás v týchto mestách

Sereď 2025

Blatnica 2025

Opoj 2025

Chýba vám Afla Škôlka vo vašom meste alebo vo vašej firme? Napíšte nám!

Kto sme a čo chceme dosiahnuť

O nás

Ako rodičia malých detí sme čelili výzvam nájsť pre naše deti prostredie, kde by boli podporované vo všetkých aspektoch ich rozvoja, emocionálnom, sociálnom, intelektuálnom a fyzickom. Táto osobná skúsenosť nás priviedla k založeniu Alfa Škôlky, kde môžeme kombinovať bohatú učiteľskú tradíciu našich rodín s našou vášňou pre kvalitné predškolské vzdelávanie.

 

Naša vízia je vytvoriť svet, v ktorom každé dieťa využíva svoje silné stránky a rozvíja sa v prostredí, ktoré ho inšpiruje k objavovaniu, tvorivosti a rastu. Chceme, aby naše deti boli pripravené na budúcnosť – inovatívne, empatické a odvážne.


Naša misia je hľadať a rozvíjať individuálne talenty a schopnosti našich detí. Poskytovať im nástroje, priestor a podporu potrebnú na to, aby sa stali sebavedomými, zodpovednými a šťastnými jedincami. Sme odhodlaní vychovať generáciu, ktorá bude schopná myslieť inovatívne a pristupovať k problémom s empatiou.

 

Naše hodnoty sú odrazom našej viery. Veríme, že rešpektovať rozdiely, spolupracovať a neustále sa učiť je kľúčové. Učíme deti vážiť si tradície a súčasne ich pripravujeme na budúcnosť pomocou moderných technológii a pedagogických metód.

Rozvíjame potenciál
jednotlivcov

Spoločnosť, ktorá vytvára empatické prostredie, v ktorom jednotlivci naplno rozvíjajú svoj potenciál

Identifikácia a rozvoj silných a slabých stránok budúcich generácii

Vytvárame pre deti prostredie, kde každý môže objaviť a rozvíjať svoje jedinečné talenty a záujmy v podporujúcej atmosfére plnej lásky a pozornosti, čím im umožňujeme stať sa silnými a sebavedomými jedincami

Odľahčujeme rodičov od bremena každodennej výchovy a vytvárame im priestor pre seba, čas na regeneráciu, osobný rozvoj alebo prácu, vedúci k vyváženejšiemu a šťastnejšiemu rodinnému životu

Nebudujeme obchodné vzťahy ale dlhodobé partnerstvá. Stať sa našim partnerom, znamená spojiť sily so skúsenými profesionálmi v odvetví s reálnym vplyvom na podobu budúcich generácii

Výkonný Tím

Naši lídri plne oddaní poslaniu zlepšovať životy detí a rodičov.

Martina Dolejská

CEO

Alžbeta Heriban Pavlovičová

Deputy CEO

Marek Tuška

COO

Projektový Tím

Skupina inovatívnych profesionálov s ktorými tvoríme budúcnosť.

Ivana Tušková

Hana Júlia Tušková

Marek Tuška

Alžbeta Heriban Pavlovičová

Ján Kayser

Juraj Jurčák

Martina Dolejská

Zuzana Šramková Mináriková

Dominika Javorová